Naziv staze br. 1: Negbina – vrh Karaula

Vrsta staze prema zahtevnosti: Laka

Tip staze: Kružna

Markirano: Obostrano

Dužina staze: 14,1 km

Visinska razlika u usponu: 450 m

Visinska razlika u padu: 450 m

Vreme potrebno za prelazak (sa odmorima): 5 sati

Početak staze: “Đensko borje” u Negbini

Izvori vode za piće: 4

Preporučeni smer kretanja: Đensko borje – bor munika (4,0 km) – Rekača (7,2 km) – izvor Zaboj (7,8 km) – vrh Karaula (8,7 km) – Kovačevo vrelo (12,0 km) – Đensko borje (14,1 km)

GPS TREK MOŽETE SKINUTI OVDE