Planinarski klub ,,ERA,, iz Užica je u periodu od 25. do 31. jula 2020. godine izveo planinarsku akciju na planinama Peštera: Vranjača, Jarut, Hum, Krstača i Žilindar  u  trajanju od 5 dana sa usponima na njihove najviše vrhove i 2 dana na planini Mokra Gora (Mojstir).

  1. dan – 28. jul (utorak): Jutarnji prelazak vozilima do sela Ugao iz kog se kreće na uspon na vrh Žilindar (1616 m), najviši vrh krševite, istoimene planine. Kružna staza prolazi kroz dugu dolinu zvanu Poljica, zatim kroz selo Boljare, gde smo upoznali porodicu Dejana Kuča i preko mesta Poda. Povratak sa vrha Žilindar kroz Boljarske gajeve do Ugla. Staza je bila duga 18,5 km sa usponom od 590 metara i isto toliko pri spuštanju. Povratak vozilima u kamp u izletištu ,,Dobra voda,, u selu Naboje. Noćenje u šatorima.

Učesnici ove akcije:

  1. Stefanović Slobodan, organizator i vodič

  2. Milinković Nenad

  3. Božović Milovan

  4. Ristanović Zoran

  5. Milutinović Ivan

  6. Milić Miloš

  7. Drndarević Saša

  8. Drndarević Dušan

GPS TREK MOŽETE PREUZETI OVDE