Planinarski klub ,,ERA,, iz Užica je u periodu od 23. juna do 01. jula 2020. godine organizovao visokogorsku planinarsku akciju na planinama BiH: Matorac, Vranica, Raduša, Ljubuša, Kamešnica, Dinara, Šator, Vran i Čvrsnica i uspone na njihovie najviše vrhove. Akcija je tako osmišljena da se po jedan dan boravi na svakoj od pomenutih planina.

2. dan – 24. jun (sreda) : U jutarnjim satima, prelazimo vozilima sa planine Matorac, kroz Fojnicu i preko mesta Vlaška ravan do Prokoškog jezera od koga se polazi na uspon na vrh Nadkrstac (2112 m), najviši vrh planine Vranice, a preko vrha Krstac (2069 m). Povratak sa ovog vrha je preko vrhova Ločika (2109 m) i Treskavica (2023 m) do Prokoškog jezera. U popodnevnim satima smo se vozilima spustili do 5 km udaljene Vlaške ravni gde smo formirali kamp u okviru izletišta sa spomen česmom i noćili u nameri da u jutarnjim satima takođe vozilima pređemo do sledeće planine – Raduše.

Učesnici ove akcije su iz PK ,,ERA,, Užice :

  1. Stefanović Slobodan, organizator i vodič

  2. Milinković Nenad

  3. Božović Milovan

  4. Ristanović Zoran

Iz PD ,,Celtis,, Sombor:

  1. Šmit Slavko i

  2. Šmit Rada

GPS TREK MOŽETE PREUZETI OVDE