Petnaest članova Planinarskog kluba ,,ERA,, su učestvovali u nedelju 13. maja 2018. godine u raftingu na rekama Tari i Drini, koji je organizovao RAFTING CENTAR ,,DRINA – TARA,, iz Bastasa (Republika Srpska)

1. dan – 12. maj (subota) : Polazak učesnika na akciju u 12,00 časova iz Užica. Nakon dolaska sopstvenim prevozom do kampa Rafting centra u Bastasima preko Višegrada i Foče, sledi popodnevni odmor i večernje druženje. 

2. dan – 13. maj (nedelja) : Članovi PK ,,ERA” su učestvovali u raftingu od Brštanovice do Bastasa sa opremom i uz ostalu logističku podršku dvojice profesionalnih skipera. Nakon raftinga sledi povratak prevozom u Užice do 20,oo časova.

Učesnici:

1. Dabović Lidija, vođa puta
2. Milivojević Milena
3. Janković Saša
4. Nešović Milan 
5. Milojević Ana
6. Drndarević Saša 
7. Božović Milovan 
8. Stefanović Slobodan
9. Drndarević Dušan
10. Lazarević Vesna
11. Lapcevic Ana 
12. Jasiković Dragoljub 
15. Topalović Miškolija 
14. Josipović Emilija i
15. Topalović Miško