Ivanjički planinari iz PK ,,ERA,, : Momčilo Krsmanović, Milan Milenković, Boban Kostić, Miloš Cvetković, Biljana i Miloš Stevanović su u nedelju 28. oktobra 2018 . godine učestvovali u planinarskoj turi na Mučnju u okviru koje su uspešno izveli uspon na vrh Jerinin grad (1534 m). Prešlo se oko 13 km sa visinskom razlikom od oko 6o0 m u usponu.