Planinarski klub ,,ERA,, iz Užica je u nedelju 21. marta 2021. godine izveo planinarsku akciju sa usponom na vrhove: ravan (952 m) i Klikovi (1012 m).

Prelazak vozilima iz Užica u 8,00 časova do mesta Međurečje preko Požege i Ivanjice. Nastavlja se peške uz dolinu Zarićke reke, a zatim kroz zaseok Prinčevci i uz greben do vrha Karadžina ravan. Prelaz takođe grebenom do susednog vrha Klikovi. Dalje sledi blago spuštanje makadamskim putem kroz selo Rokci, odnosno zaseoke Stanići i Ristići do oboda klisure reke Nošnice i konačno silazak na početnu tačku kroz zaseok Adžići. Planinarska staza je kružna i duga je oko 15,5 km sa usponom od 550 metara. Povratak u Užice u 17,00 časova.

Učesnici:

 1. Stefanović Slobodan, vodič

 2. Stefanović Aleksa

 3. Vukomanović Milenka

 4. Krivokuća Milanka

 5. Pećinar Marko

 6. Pecikoza Slavica

 7. Damjanović Petar

 8. Prljević Mikica

 9. Božović Milovan

 10. Puzović Dejan

 11. Puzović Jelena

 12. Avramović Aleksandar

 13. Kuvekalović Jasna

 14. Luković Ivana

 15. Cvetković Miloš

 16. Vidić Vladan

 17. Milutinović Stanoje

GPS TREK SA OVE AKCIJE MOŽETE SKINUTI OVDE