PK ,,ERA,, iz Užica u toku 2018. godine organizuje Osnovnu planinarsku obuku za svoje članove. Prema aktima Planinarskog saveza Srbije, ova Obuka je obavezna i predstavlja uslov za učešće u planinarskim aktivnostima članova planinarskih organizacija. PK ,,ERA,, će samo u prvoj polovini 2018. godine izvesti besplatnu planinarsku obuku u 6 termina. Da bi se priznala obuka dovoljno je prisustvovanje samo jednom terminu po izboru. Datumi prva dva termina su:

– 13-14. januar 2018. (subota-nedelja)
– 09 i 11. februar 2018.(petak i nedelja)

PRVI TERMIN – Obuka je bila izvedena u Užicu u subotu 13. januara 2018. godine od 15,00 časova i trajala je do 21,00 čas, a nastavljena je u nedelju 14. januara 2018. godine od 8,00 časova,, kada su polaznici praktični deo obuke  imali na obroncima Jelove Gore.

PROGRAM OBUKE:
-Istorija planinarstva
-Planinarska organizacija
-Priprema za odlazak u planinu
-Oprema
-Kretanje u planini
-Osnove topografije
-Osnove meteorologije
-Planinarska etika, pravila ponašanja, zaštita prirode i bezbednost i odgovornost u izvođenju planinarskih aktivnosti
-Opasnosti u planini i
-Prva pomoć

OBUKU U OVOM TERMINU SU PROŠLI:

 1. Lapčević Ana
 2. Sekulić Ivana
 3. Antić Dragana 
 4. Kovačević Darko 
 5. Radović Srđan 
 6. Avramović Aleksandra
 7. Jevđović Ana
 8. Božović Milovan
 9. Puzović Dejan 
 10. Novaković Slobodan 
 11. Puzović Jelena 
 12. Marković Zoran
 13. Petrović Goran 
 14. Petrović Gorica
 15. Kovčić Miroslav
 16. Kovačević Nemanja 
 17. Drndarević Saša 
 18. Drndarević Dušan