ЕВИДЕНЦИЈА ЧЛАНОВА ПК ,,ЕРА,, У 2021. ГОДИНИ

– закључно на дан 30. март 2021. године

Ред.  број

Име и презиме

Број планинарске књижице

Број планинарске маркице

стари члан

нови члан

Уплаћено

1. Предраг Стојковић 005906 003103 *   1000,00
2. Давид Ковачевић 019600 003104 *   1000,00
3. Ана Лапчевић 005926 004038 *   1000,00
4. Слободан Стефановић 005905 004039 *   1000,00
5. Алекса Стефановић 022600 004040 *   1000,00
6. Жарко Лазаревић- Б.Башта 011819 004041 *   1000,00
7. Марко Пећинар 018743 004042 *   1000,00
8. Маријана Тодоровић 008190 004043 *   1000,00
9. Момчило Крсмановић- Ивањ.                               008183 004044 *   1000,00
10. Дарко Ковачевић 005918 004045 *   1000,00
11. Славица Пецикоза 008174 004046 *   1000,00
12. Зоран Марковић 005915 004047 *   1000,00
13. Ивана Јокић 019605 004348 *   1000,00
14. Драган Обућина 028355 004349 *   1000,00
15. Mилисав Стевановић-Ивањ. 022606 006141 *   1000,00
16. Биљана Стевановић – Ивањ. 022604 006142 *   1000,00
17. Милош Стевановић- Ивањ. 022605 006143 *      600,00
18. Јасна Кувекаловић-Ивањица 034278 006617   * 1000,00
19. Ивана Луковић – Ивањица 034279 006618   * 1000,00
20. Драгољуб Обрадовић – Б.Башта 011818   *   1000,00
21. Никола Стефановић 022601 006144 *     600,00
22. Жељко Цветић 019598   *   1000,00
23. Станоје Милутиновић 005911 006145 *   1000,00
24. Иван Милутиновић 005912 006146 *   1000,00
25. Миланка Кривокућа 005908 006147 *   1000,00
26, Весна Лазаревић 011839 006148 *   1000,00
27. Иван Божовић 018740 006149 *   1000,00
28. Милован Божовић 005932 006150 *   1000,00
29. Данијела Мијаиловић 008184   *   1000,00
30. Стефан Даниловић 011838   *    600,00
31. Зора Даниловић       * 1000,00
32. Рада Даниловић 014379   *   1000,00
33. Миленија Прљевић       * 1000,00
34. Небојша Арсенијевић- Ивањ. 008181   *   1000,00
35. Мирослав Аранђеловић 028944   *   1000,00
36. Јелена Пузовић 005910   *   1000,00
37. Дејан Пузовић 005909   *   1000,00
38. Марија Попадић Максимовић 011846   *   1000,00
39. Миломир Максимовић 011853   *     600,00
40. Милош Цветковић – Ивањица 008212   *   1000,00
41. Лидија Дабовић 008177   *   1000,00
42. Војин Дабовић 008176   *    600,00
43. Вукашин Јованчићевић     *   1000,00
44. Оливера Арсић 011831   *   1000,00
45. Владан Видић- Ивањица 008195   *   1000,00
46. Софија Стојковић Јовановић       * 1000,00
47. Хелена Јовановић       *   600,00
48. Дарко Јованетић       * 1000,00
49. Љубивоје Кукањац 011827   *   1000,00
50. Елена Симић 028352 009876 *   1000,00
51. Мира Милинковић 008188 009877 *   1000,00
52. Ана Цвијовић 035583 010278   * 1000,00
53. Зорица Стефановић 024645   *   1000,00
54. Тијана Кукањац 011826   *   1000,00
55. Зоран Ристановић 028940   *   1000,00
56. Ненад Милинковић 011850   *   1000,00
57. Александра Топаловић       * 1000,00
58. Славољуб Пановић       * 1000,00
59. Злата Петровић 014388 012900 *   1000,00
60. Петар Дамјановић       *   600,00
61. Милан Деспотовић       * 1000,00
62. Миленка Вукомановић       * 1000,00
63. Крсман Тољић       * 1000,00
64. Милош Милић       * 1000,00