Одлуке Управног одбора Планинарског клуба ,,ЕРА“ из Ужица донете на седници одржаној 25.12.2017. године

 

 1. Прихвата се оставка Раде Даниловић из Ужица на место секретара ПК ,,ЕРА“ и у складу са чл. 31. Статута Клуба, на ово место, као и за члана УО ПК ,,ЕРА“ се именује Ана Лапчевић  из Ужица.

 2. Ставити информације о новим Правилницима и обрасцима које је донео ПСС на званични сајт и Facebook профил ПК „ЕРА“.

 3. Плаћање чланарине убудуће вршити путем уплатнице, а на званичном сајту и Facebook профилу ПК „ЕРА“ ће бити истакнуто обавештење о новом  начину плаћања као и подаци за попуњавање уплатнице.

 4. Чланарина Клуба за 2018. годину износи 500 динара за ученике и редовне студенте, а 1000 динара за све остале чланове.

 5. Да се водичу ПК ,,ЕРА“ Слободану Стефановићу плати школарина за оперативног тренера у планинарству.

 6. Да се распише интерни конкурс за слање заинтересованих кандидата у школу водича треће категорије и пешачког водича. Детаљи конкурса ће бити објављени на званичном сајту и  Facebook профилу ПК „ЕРА“.

 7. Да се основна планинарска обука уврсти у план активности ПК ,,ЕРА“ за 2018. годину, уз правило да ће од јуна исте године акцијама моћи да присуствују само чланови који су је завршили. Први термини ће бити 13-14. јануар и 10-11. Фебруар године. На званичном сајту и Facebook профилу ПК „ЕРА“ редовно објављивати термине и остала обавештења о обуци.

 8. Да се водич ПК ,,ЕРА“, Слободан Стефановић предложи Збору службе водича ПСС за доделу признања заслужним водичима уз достављање образложења до 10.01.2017. године.

 9. Прихватају су предлози извештаја о раду и финансијског извештаја за 2017. и они ће бити достављени Скупштини клуба на усвајање. Финансијски извештај ће председник Клуба, Предраг Стојковић доставити Граду Ужицу, ради правдања додељених новчаних средстава до 12.01.2018. године.

 10. Прихватају су предлози  плнова  активности ПК ,,ЕРА“ за 2018. годину и они ће бити достављени Скупштини клуба на усвајање.

 11. Скупштина ПК „ЕРА“ ће се одржати  у четвртак 08.02.2018. године у 1800 часова у великој сали Градске куће и обавештење о томе поставити најмање 30 дана раније на званичном сајту и  Facebook профилу ПК „ЕРА“.

 12. Сачинити кратки извод из Правилника о безбедном извођењу планинарских активности, који се заснива на поштовању основних планинарских правила и клупској дисциплини и уручивати га свим члановима приликом учлањења или обнављања чланства.

 13. Прихвата се иницијатива Драгољуба Јасиковића да се размотри могућност коришћења објекта у Никојевићима  као планинарског дома за потребе овог Клуба и да се у току текуће седмице оде у Никојевиће и обиђе објекат.

                                                                                                Председник УО ПК ,,ЕРА“

                                                                                                       Стојковић Предраг