Naziv staze br. 7: Semegnjevo – vrh Savino brdo

Vrsta staze prema zahtevnosti: Laka

Tip staze: Kružna

Markirano: Obostrano

Dužina staze: 14,4 km

Visinska razlika u usponu: 460 m

Visinska razlika u padu: 460 m

Vreme potrebno za prelazak (sa odmorima): 5 sati 10 min.

Početak staze: Vratanovac u Semegnjevu (od vodopada Skakavac u centru sela Semegnjevo nastaviti 1 km do kraja uskog asfaltnog puta i dalje makadamskim putem još 300 metara)

Izvori vode za piće: 1

Preporučeni smer kretanja: Vratanovac – Kurtovo brdo (1,3 km) – Pišćevića kolibe (3,8 km) – Leskovi vis (4,8 km) -Savino brdo (6,5 km) – Veliko brdo (10,5 km) – Vratanovac (14,4 km)

GPS TREK MOŽETE SKINUTI OVDE

Staza 7 iz Semegnjeva oko Kamisine