Naziv staze br. 13: Stublo – klisura Omarskog potoka

Vrsta staze prema zahtevnosti: Vrlo zahtevna

Tip staze: Kružna

Markirano: Obostrano

Dužina staze: 9 km

Visinska razlika u usponu: 520 m

Visinska razlika u padu: 520 m

Vreme potrebno za prelazak (sa odmorima): 5 sati 50 min.

Početak staze: Metaljka u selu Stublo na putu za manastir “Dubrava”

Izvori vode za piće: 1

Preporučeni smer kretanja: Metaljka – Kanjon Omarskog potoka (3,6 km) – Vrh Vis (5,9 km) – Metaljka (9,0 km)

GPS TREK MOŽETE SKINUTI OVDE