Planinarski klub ,,ERA,, iz Užica je osnovan 2012. godine sa ciljem razvoja planinarstva Srbije, a pored ostalog i saradnje sa drugim planinarskim organizacijama na Balkanu, zatim rada sa mladima i njihovoj edukaciji, obavljanja sportskih aktivnosti i realizacije jako bitnih planinarskih projekata.

NAŠE NEDAVNE AKTIVNOSTI