Zlatiborska transverzala – detaljna trasa

Red. br. DEONICA DUŽINA (KM) VISINSKA RAZLIKA (M) DELOVI DEONICA DUŽINA (KM)
USPON SILAZAK
1 Zlatibor (kod Komša) – manastir Uvac 26.6 1090 1460 Zlatibor (kod Komša) – Lečića vrh 2.9
Lečića vrh (1091 m) – Kutlešići 6.1
Kutlešići – Ribnica 3.3
Ribnica – vrh Tornik (1496 m) 3.6
Vrh Tornik – Barice 2.5
Barice – Kolevka 4.1
Kolevka – manastir Uvac 4.1
2 Manastir Uvac – Priboj 17.6 1070 1180 Manastir Uvac – Crni vrh (1154 m) 5.1
Crni vrh – vrh Ljeskovac (1153 m) 3.8
Vrh Ljeskovac – Gračanica 2.6
Gračanica – Pribojska Banja 3.5
Pribojska Banja – Priboj 2.6
3 Priboj – Dom na Lisjoj steni 11.4 970 180 Priboj – Velika njiva 3.6
Velika njiva – Zaboj 2.5
Zaboj – vrh Goleško brdo (1230 m) 3
Vrh Goleško brdo – dom na Lisjoj steni 2.3
4 Dom na Lisjoj steni – Jabuka 22.8 770 700 Dom na Lisjoj steni – vrh Veternik(1359 m) 1.4
 Vrh Veternik – vrh Borak (1423 m) 3
Vrh Borak – Golo brdo 5.5
Golo brdo – Brašansko brdo 4.1
Brašansko brdo – Surdup 4
Surdup – Jabuka 4.8
5 Jabuka – Guvnista 14 570 570 Jabuka – Paljevine 3.9
Paljevine – Vrela 4.3
Vrela – Bor želja 1.7
Bor želja – Kamena Gora 1.1
Kamena Gora – Etno selo Guvništa 3
6 Guvnista – Sopotnica 28.4 990 1260 Etno selo Guvništa – Kruščica 5.6
Kruščica – pećina Petnja 3.1
Pećina Petnja – Komaran 3.1
Komaran –  Bojra 4.4
Bojra – Gračanica 6.6
Gračanica – Sopotnica 5.6
7 Sopotnica – Tičje Polje 23 1060 770 Sopotnica – Mali Jadovnik 4.5
Mali Jadovnik – Partizanski grob 3
Partizanski grob – vrh Katunić (1732 m) 3.7
Vrh Katunić – Starac 4.8
Starac – vrh Kamarišta (1641 m) 3.7
Vrh Kamarišta – Tičje Polje 3.3
8 Tičje Polje – Bare 18.3 780 710 Tičje Polje – Radevo brdo 6.6
Radevo brdo – vrh Jelenak (1617 m) 4.3
Vrh Jelenak – Višnjevo 3.8
Višnjevo – Bare 3.6
9 Bare – Boljare 17.2 580 620 Bare – Goševo 3.9
Goševo – Crvsko 2
Crvsko – vrh Kapeš (1289 m) 8
Vrh Kapeš – Boljare 3.3
10 Boljare – G. Đerekare 21 610 660 Boljare – Poda 3.4
Poda – Plavov bunar 6.3
Plavov bunar – Gutavice 3.6
Gutavice – vrh Stari krst (1597 m) 3.4
Vrh Stari krst – G. Đerekare 4.3
11 G. Djerekare – Baćica 26.2 670 820 G. Đerekare – D. Đerekare 5.3
D. Đerekare – Jukovo brdo 4.2
Jukovo brdo – Devreč 6.8
Devreč – vrh Trojan (1351 m) 4.4
Vrh Trojan – Baćica 5.5
12 Baćica – Brnjica 24.2 650 610 Baćica – vrh Suvi krš (1462 m) 5.9
Vrh Suvi krš – Kamešnica 7.4
Kamešnica – Zitniće 3.6
Zitniće – Brnjica 7.3
13 Brnjica – Golijska reka 17.2 930 650 Brnjica – Požar 4.2
Požar – vrh Bojevo brdo (1746 m) 5.1
Vrh Bojevo brdo – vrh Jankov kamen (1833 m) 5.4
Vrh Jankov kamen – Golijska reka 2.5
14 Golijska reka – Manastir Kovilje 19.1 610 1250 Golijska reka – vrh Tikveš (1504 m) 3.4
Vrh Tikveš – Didići 3.5
Didići – Klik 7.1
Klik – manastir Kovilje 5.1
15 Manastir Kovilje – Stitkovo 22 1050 770 Manastir Kovilje – Parezani 4.3
Parezani – Troglav 4.1
Troglav – Vasilin vrh (1519 m) 4
Vasilin vrh – Golo brdo 5.6
Golo brdo – Štitkovo 4
16 Stitkovo – Katici 23 1000 1040 Štitkovo – vrh Bijele stene (1494 m) 6.6
Vrh Bijele stene – Anatema 6
Anatema – vrh Mučanj (1534 m) 3.3
Vrh Mučanj – Katići 7.1
17 Katici – dom pod Ostrešom 22.6 930 1090 Katići – Miloradovići 3.2
Miloradovići – vrh Kukutnica (1382 m) 4
Vrh Kukutnica – Radosavljevići 2.8
Radosavljevići – Brekovo 4
Brekovo – Lisje 4.4
Lisje – dom pod Ostrešom 4.2
18 Dom pod Ostrešom – Dreznik 26.8 1270 1520 Dom pod Ostrešom – vrh V. Ostreš (973 m) 0.6
Vrh V. Ostreš – Grivska 6
Grivska – vrh Nebeška (982 m) 5.2
Vrh Nebeška – Severovo 5.5
Severovo – Lijeskići 7
Lijeskići – Drežnik 2.5
19 Dreznik – Godovik 19.2 690 910 Drežnik – vrh Drežnička gradina (931 m) 3.8
Vrh Drežnička gradina – Roge 5.7
Roge – Svračkovo 5
Svračkovo – Godovik 4.7
20 Godovik – Zaselje 25.6 760 810 Godovik – Rasna 6.3
Rasna – Požega 5.3
Požega – vrh Strmac (675 m) 7
Vrh Strmac – Otanj 4.1
Otanj – Zaselje 2.9
21 Zaselje – Grad 18.3 1000 340 Zaselje – Bobija 4.8
Bobija – vrh Šarampov (808 m) 5.5
Vrh Šarampov – vrh Sanduk (776 m) 4
Vrh Sanduk – vrh Grad (1022 m) 4
22 Grad – Kadinjača 16.6 410 620 Vrh Grad – Jakšinac 5.8
Jakšinac – vrh Đakov kamen (1003 m) 6.4
Vrh Đakov kamen – Kadinjača 4.4
23 Kadinjača – Kaludjerske Bare 22.2 810 540 Kadinjača – Markovići 7.1
Markovići – vrh Velika stena (985 m) 2.5
Vrh Velika stena – Solotnik 4
Solotnik – Filipovići 2.7
Filipovići – Kaluđerske Bare 5.9
24 Kaludjerske Bare – Kotroman 27.7 900 1490 Kaluđerske Bare – Zaboj 7.5
Zaboj – vrh Zborište (1544 m) 4.8
Vrh Zborište – vrh Kršanjska glavica (1424 m) 3.5
Vrh Kršanjska glavica – Oštrelj 4.7
Oštrelj – Kršanje 2.5
Kršanje – Kotroman 4.7
25 Kotroman – Zlatibor (kod Komša) 23.3 1250 850 Kotroman – Krsmanovići 3.7
Krsmanovići – vrh Obešeni hrast (1040 m) 3.7
Vrh Obešeni hrast – vrh V. Viogor (1281 m) 3.5
Vrh V. Viogor – Ajčica 5.1
Ajčica – Divizbor 3.6
Divizbor – Zlatibor (kod Komša) 3.7
U K U P N O 534.3 21420 21420 534.3