PK ,,ERA,, iz Užica u toku 2018. godine organizuje Osnovnu planinarsku obuku za svoje članove. Prema aktima Planinarskog saveza Srbije, ova Obuka je obavezna i predstavlja uslov za učešće u planinarskim aktivnostima članova planinarskih organizacija. PK ,,ERA,, će samo u prvoj polovini 2018. godine izvesti besplatnu planinarsku obuku u 6 termina. Da bi se priznala obuka dovoljno je prisustvovanje samo jednom terminu po izboru. Datumi prva dva termina su:

– 13-14. januar 2018. (subota-nedelja)
– 09 i 11. februar 2018.(petak i nedelja)

PRVI TERMIN – Obuka je bila izvedena u Užicu u subotu 13. januara 2018. godine od 15,00 časova i trajala je do 21,00 čas, a nastavljena je u nedelju 14. januara 2018. godine od 8,00 časova,, kada su polaznici praktični deo obuke  imali na obroncima Jelove Gore.

PROGRAM OBUKE:
-Istorija planinarstva
-Planinarska organizacija
-Priprema za odlazak u planinu
-Oprema
-Kretanje u planini
-Osnove topografije
-Osnove meteorologije
-Planinarska etika, pravila ponašanja, zaštita prirode i bezbednost i odgovornost u izvođenju planinarskih aktivnosti
-Opasnosti u planini i
-Prva pomoć

OBUKU U OVOM TERMINU SU PROŠLI:

1. Lapčević Ana
2. Selaković Ivana
3. Antić Dragana 
4. Kovačević Darko 
5. Radović Srđan 
6. Avramović Aleksandra
7. Jevđović Ana
8. Krivokuca Milanka
9. Puzović Dejan 
10. Novaković Slobodan 
11. Puzović Jelena 
12. Marković Zoran
13. Petrović Goran 
14. Petrović Gorica
15. Kovčić Miroslav
16. Kovačević Nemanja 
17. Drndarević Saša 
18. Drndarević Dušan